Wednesday, January 30, 2013

Även Jan Ekberg kommenterar, säger att jag har rätt

När jag kritiserade boken ”Migrationens kraft” försvarade sig författarna med att jag felciterade forskarna Geroge Borjas, Greg Mankiw samt Jan Ekberg.

1.      Harvardprofessorn George Borjas har tillfrågats och säger rakt att jag har rätt och att Norberg och Segerfeldt hade fel i sak. ”You are right and they are wrong.”


2.     Norberg sa i radio att Greg Mankiws forskning bevisat att invandring ökar tillväxten. När jag frågade Greg Mankiw om forskningsläget svarade han att han inte forskar om invandring och hänvisade själv med denna motivering till det stycke i hans lärobok av en invandrigsforskare som jag citerade i DN. Brevet där Greg Mankiw stödjer invandring till USA påstår heller inte att invandring enligt forskning ökar tillväxten.


3.      Nu har turen kommit till professor Ekberg.


Jag skrev i DN: ”Professor Jan Ekberg har gjort den mest genomarbetade forskningssammanfattningen på området om Sverige. Han menar angående vinster från arbetsmarknaden att ”summan av dessa effekter är mycket små eller obefintliga”, och att de stora kostnaderna för den offentliga sektorn dominerar.”


Johan Norbergs svar är att jag felciterar Ekberg. 


”Citatet från Ekberg – ”summan av dessa effekter är mycket små eller obefintliga” – kommer från ett annat avsnitt än Sanandaji påstår. Det handlar inte om invandringens effekt på ett lands ekonomi, utan på dess effekter på löner och sysselsättning för de infödda (sid 11). I det citatet framför Ekberg alltså motsatsen till Sanandajis uppfattning att invandring undergräver de inföddas löner.”


Precis som är fallet Borjas är problemet att Johan Norberg inte förstår den forskning han citerar. Vinster på arbetsmarknader genom invandring uppstår genom förändringar i löner, sysselsättning och tillväxt, så begreppen är synonyma. Jag emailade och frågade därför professor Ekberg, Sveriges ledande forskare i ämnet. 


”Hej professor Ekberg,

Jag heter Tino Sanandaji och är nationalekonom vid Institutet för Näringslivsforskning.

Jag har i en pågående debatt som du kanske har sett citerad din forskning. Jag skrev i DN: http://www.dn.se/debatt/oserios-debattbok-bakom-forslaget-om-fri-invandring

”Professor Jan Ekberg har gjort den mest genomarbetade forskningssammanfattningen på området om Sverige. Han menar angående vinster från arbetsmarknaden att ”summan av dessa effekter är mycket små eller obefintliga”, och att de stora kostnaderna för den offentliga sektorn dominerar.”


Jag baserar detta på stycket under ”Invandringen har små påvisbara effekter på ekonomisk tillväxt, sysselsättning och löner” I er ESO-rapport 2009.

Jag har blivit offentligt anklagad för att felcitera dig. Utan att du *på något sätt* tar ställning för mina slutsatser eller något annat jag skrev undrar jag om citatet:

”Han [Jan Ekberg] menar angående vinster från arbetsmarknaden att ”summan av dessa effekter är mycket små eller obefintliga”, och att de stora kostnaderna för den offentliga sektorn dominerar.” är en korrekt tolkning av stycket i ESO-rapporten om vinster från invandring för infödda i arbetsmarknaden.

Vänligen,
Tino Sanandaji, PhD”

Professor Ekberg svarar:


”Jag har sett debatten. Jag tycker att du har rätt. Frågan om invandringens ekonomiska effekter är i allt väsentligt beroende om invandrarnas integration på arbetsmarknaden. (Tyvärr är våra erfarenheter dåliga under de senaste 20-30 åren. Det var annorlunda på 1950, 60 och 70-talen med då god integration).


 Dålig integration på arbetsmarknaden ger inte enbart kostnader för offentlig sektor utan kan också verka negativt på ekonomisk tillväxt. (Jag har en diskussion om detta på sid 11 och 12 i min ESO-rapport). Vid svag integration på arbetsmarknaden blir tillskottet till BNP genom invandring mindre än den ökning i befolkning som invandring ger upphov till. Vi skulle i så fall få lägre BNP per capita än utan invandring. Det är också svårt att se några dynamiska effekter om invandrarna inte är på arbetsmarknaden. (En annan sak är att man från teoretiska allmänna jämviktsmodeller kan härleda positiva ekonomiska effekter av invandring men det förutsätts då att invandrarna deltager i produktionen d.v.s. befinner sig på arbetsmarknaden. De empiriska studierna är dock inte lika entydiga).


 Tyvärr förekommer ofta i debatten att man (felaktigt) vill skilja mellan effekten på offentliga finanser och effekten på ekonomisk tillväxt; typ att negativ påverkan på offentliga finanser på grund av dålig integration på arbetsmarknaden är en sak men att påverkan på ekonomisk tillväxt (positiv sådan) är en helt annan sak och som finns där ändå. Jag har sett sådana påståenden av minister Erik Ullenhag och nu vad jag förstår också av Norberg och Segerfeldt.


 Jag kan nämna att i forskarsamhället är Borjas en av de mest respekterade forskarna i världen när det gäller empiriska studier över ekonomiska effekter av invandring.


 När det gäller vad jag sagt är att de ekonomiska effekterna av invandring är relativt små och att den empiriska kunskapen finns främst när det gäller påverkan på offentlig sektor (påverkan som andel av BNP (1-2 procent) både ifall av positiv påverkan på offentliga sektorns finanser vid god integration av invandrar på arbetsmarknaden och negativ påverkan på offentliga finanser vid god integration av invandrare på arbetsmarknaden).  


När det gäller uppgifterna om påverkan på relativa löner och sysselsättning för infödda återger jag enbart sammanfattningen av ett antal internationella och någon svensk studie (sid 52-55 i ESO-rapporten).”


Johan Norberg försvarade sin bok med att jag felciterar forskning. Nu har de 3 forskare som Johan Norberg anklagat mig för att felcitera samtliga gett sin syn på saken, och alla 3 stödjer hur jag citerade dem. Har Johan Norberg någon kommentar till detta?

40 comments:

 1. What button do we have to push to get Tino writing in English again? (Enjoy your blog when I can read it. Thanks)

  ReplyDelete
 2. Det är verkligen bra att du går till källorna, men varför inte citera *hela* svaren?

  ReplyDelete
 3. Pet:

  Det jag citerar är hela Ekbergs email.

  ReplyDelete
 4. @johanknorberg: "it’s worth noting that mainstream economists mostly agree that more immigration is, on balance, good for the economy." http://t.co/JYmb5YKC

  ReplyDelete
 5. Citatet är från en artikel om invandring till USA, inte all invandring till alla länder.

  http://business.time.com/2013/01/30/the-economics-of-immigration-who-wins-who-loses-and-why/

  Det är också talande att Norberg fortsätter att citera olika debattartiklar i stället för akademiska forskningsgenomgångar. Igår citerade han en blogpost av någon som liksom Norberg vare sig är akademiker eller ekonom.

  Invandring är inte en homogen fenomen. Högutbildad invandring är nästan alltid bra, men lågutbildad invandring till välfärdstater visar sig ofta vara negativ ekonomisk. Det är vad till exempel Jan Ekberg skriver.

  I boken påstår de att all invandring enligt forskningen alltid är bra för ekonomin. Fri invandring till Sverige från länder som Afghanistan påstås i boken vara en vinstaffär, enligt “forskningen”.

  Varför inte bara citera forskning som backar upp de? De kan börja med forskning som påvisat stora "dynamiska effekter" av invandring till Sverige.

  ReplyDelete
 6. Norberg och Segerfeldt befinner sig ju i gott PK-sällskap när dom förvanskar verklgheten. Ullenhag är ju inte precis den som drar sig för att misstolka statistik. Tex hans beskrivning av hur de lägre studieresultaten uppstår.

  ReplyDelete
 7. Men de skriver ju om att de vill avveckla välfärdsstaten.

  ReplyDelete
 8. Hej Tino!
  Utan att vara ekonom har jag en fundering kring den tillsynes komplicerade frågan om migrationens lönsamhet.
  Om ett land med låt säga 7 milj innevånare
  (t ex Sverige) - där ursprungsinnvånarna enligt statistik från vederhäftiga myndigheter har en viss genomsnittlig arbetslöshet, kriminalitet, sjuklighet, utbildning, inkomst mm, tar emot 1,5 milj invandrare som, också enligt samma vederhäftiga myndigheter, i genomsnitt har högre arbetslöshet, högre kriminalitet, större sjuklighet, lägre utbildning o lägre inkomster och detta dessutom gäller för deras barn, så vore det väl ett Guds under om denna grupp skulle höja den ekonomiska levnadsstandarden för ursprungsbefolkningen?
  Behövs det så mycket komplicerade beräkningar för att komma till den slutsatsen, eller har jag missat något?
  Ingemar

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vi har ju genom debatten om barnfattigdom precis fått veta att fattigdom är ett relativt begrepp. Blir du rik så blir jag fattig.
   Så svaret på din fråga är i den värld som alla politiskt korrekta människor lever i: JA, ursprungsbefolkningen får det bättre! Visserligen inte i absoluta tal, men relativt sett.
   Det borde väl duga, för vi lever ju i Utopia.

   Delete
  2. Det beror helt på den demografiska profilen på invandringen. Normalt får man ju hit folk i arbetsför ålder och mer sällan barn och gamla (som är en kostnad för samhället). Jag har sett siffror på mellan 6-8 procent som är en bonus kopplad just till detta. Att sedan denna bonus äts upp om denna nya arbetsföra befolkning inte kan hitta arbetehn är en helt annan fråga än den du ställer.

   Delete
 9. Molnen skockar sig:

  http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=2&year=2013#3671

  Går denna debatt ens att sammanfatta och komma till med avslut?

  ReplyDelete
 10. http://migro.se/vad-sager-ekonomerna-om-migration/

  ReplyDelete
 11. En fråga som inte behandlats så mycket är storleken på ev. positiva effekter.
  Att diskutera effekter utan att kvantifiera dem känns ointressant och kan man inte ange trovärdiga uppskattningar bör man bortse från resonemangen.

  Jag har sett några uppskattningar av effekter t.ex. i http://www.econlib.org/library/Columns/y2010/Powellimmigration.html en av referenserna som finns i migro:s lista

  "As part of a $14 trillion economy, $36 billion is a rather small number."

  Jag skulle vilja påstå att med tanke på noggrannheten i dylika uppskattningar är effekten i detta fall försumbar.

  Det skulle vara intressant att veta i vilken utsträckning de som hävdar att effekterna är positiva och annat än små också kommit fram till signifikanta effekter i förhållande till rimlig noggrannhet i uppskattningarna.

  ReplyDelete
 12. http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-013.pdf

  Sprang över den här surveyn från Harvard om forskning inom migration.

  There are two main techniques for evaluating the economic impact of immigration on public
  sectors. The first tradition employs a simple "immigration surplus method". This technique
  estimates a percentage GDP gain due to the growth in the supply of workers resulting from
  immigration. The technique has an intuitive derivation from a constant returns model and
  builds on the elasticity of demand for substitutes.
  18
  The second approach applies generational
  accounting methods (e.g., Auerbach and Kotliko§ 1987). This work estimates the total costs
  and beneÖts to the national economy caused by natives and immigrants, taking into account that
  these costs and beneÖts vary greatly by stage of life. The calculation is based on assumptions
  about the taxes immigrants pay over their lifetime, the public goods and services (including
  social beneÖts) they consume, and how long they live in the host country. The total economic
  impact is the discounted difference between tax payments and income transfers received for an
  immigrant over the duration in the host country"

  "Uneducated and elderly immigrants tend to cause large net economic costs to society. The calculated differences can be striking, ranging from a net $36k
  cost to $96k beneÖt depending upon the education level of the migrant. "

  "The generational accounting studies (such as Storesletten, 2000) typically ignore the impact
  of immigrants on the natives, including any wage and employment displacement effects. Based
  on the modest impacts found in the displacement literature discussed above, this may not be
  such a great omission, but should certainly be recognized in each study."

  "External validity is always a concern for immigration studies given the unique circumstances
  of each country. This is certainly true for Öscal impacts, as most European countries have
  a much larger public sector than the US. Public expenditures in the US account for about
  36% of GDP, whereas the European average is 48%. This higher public share likely increases
  the European costs of immigration, as most public goods are consumed proportionately by
  natives and immigrants. Moreover, immigrants have had less success in European labor markets
  compared to the US, which reduces the realized economic beneÖts of immigration."

  ReplyDelete
 13. Den där August Torngren Wartin verkar vara en mysig kille. Vad är han, Johan Norbergs passopp?

  Från hans twitter:

  jan 28 AugustTorngrenWartin ‏@AugustTW
  @johanknorberg @mattias_neo @drbergh @segerfeldt Jag tycker Tino har sjuka värderingar. Men ni bör sluta överdriva. Det gynnar bara SD.


  Intressant att han hänger i kommentatorsfältet på en blogg vars innehavare han anser har "sjuka värderingar".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Typiskt "liberaler", alla som inte tycker som dem har "sjuka värderingar". Lite AFA-mentalitet över det hela.

   Delete
 14. Ja, men det är ju så dessa semiillitterata och etiskt tvivelaktiga Twitterevertebrater fungerar - att de använder töntiga stigmatiserande uttryck i stil med "sjuka värderingar" är sålunda inte det minsta förvånande. Syftet är dels att skapa ideologiska in-grupper som med hjälp av dogmatiska utsagor skapar sammanhållning inom dessa och befäster den pseudoreligiösa övetygelsen, dels att väcka reflexmässiga sympatier hos de pavlovska hundar som man attraherar med sin dogmatiska "liberalism".


  "Rancor is an outpouring of a feeling of inferiority."
  - José Ortega y Gasset (liberal filosof)

  ReplyDelete
 15. tonyjonsson

  Jag är nog inte den enda i detta kommentarsfält som tycker Tino har sjuka värderingar i denna fråga. Men jag tycker Tino har en massa bra poänger och en mestadels väldigt intressant blogg. Och jag tycker man ska kunna förhålla sig någorlunda nyanserad och öppen för alla möjliga forskningsresultat oavsett politisk ståndpunkt/värderingar. Norberg/Segerfeldt överdriver och är ofta selektiva. Ocheftersom jag tyckte diskussionen var intressant vidarebefordrade jag Tinos och N&S kommentarer. Jag gjorde detsamma en gång tidigare när Tino diskuterade med Richard Wilkinson via min blogg.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vad har Tino för "sjuka värderingar"?

   Och är verkligen det huvudsakliga felet med att ljuga/vilseleda i en sån viktig fråga, att det kan "gynna SD"?

   Delete
  2. Angående August Torngren Wartin inlägg:
   Du bör sluta använda slaskargument så som "Tino har sjuka värderingar" och istället utarbeta och specifiera din kritik. Du sänker argumentations nivån!

   Delete
  3. Men snälla. Mitt påstående att Tino har "sjuka värderingar" i denna fråga var och är inget "argument" i diskussionen.

   Delete
 16. PS. Förövrigt är jag ingen "liberal". Och jag förstår inte på vilket sätt det skulle vara underligt eller "intressant" att man läser texter skrivna av personer vars värderingar man inte delar? Läser ni enbart bloggar som bekräftar er världsbild? Läskigt i sådana fall.

  ReplyDelete
 17. Att Norberg inte har någon som helst koll kom ju knappast som någon nyhet. jag har dock en fråga som jag hoppas du kan svara på:

  Jan Ekberg menar vad jag förstår att invandringen till Sverige kostar runt 40 miljarder per år. Det här är alltså den totala invandringen? Inkluderat finnar, norrmän, danskar o.s.v?

  I din tidigare post skrev du att Borjas också räknat på den totala invandringen till USA - vilket skulle ge ett mycket litet tillskott eller rent av en förlust.

  Men det som debatten faktiskt handlar om, i synnerhet med Norbergs utspel om helt fri invandring, är ju faktiskt vad lågkvalificerad invandring genererar för ekonomeiskt resultat för samhället: alltså flyktinginvandring och dylikt från tredje världen.

  Men då varken Borjas eller Ekberg undersökt detta - vad jag förstår - så blir min fråga således om det finns någon annan som gjort det? För det är ju trots allt den frågan som känns relevant att få svar på.

  För om vi ponerar att dessa 40 miljarder som Ekberg talar om är för hela gruppen invandrare, och europeiska invandrare i arbetsstatistiken ligger relativt nära den inhemska majoritetsbefolkningen så måste det vara rimligt att tro att de med sina nettointäkter till statskassan subventionerar den övriga gruppen vars kostnader då måste bli högre. Så vad är den riktiga kostnaden för "fri invandring" egentligen om vi antar att de som kommer hit i huvudsak kommer vara från tredje världen, då vi ju faktiskt redan har fri rörlighet inom EU o.s.v.?

  ReplyDelete
 18. “Men de skriver ju om att de vill avveckla välfärdsstaten.“

  Inte i boken. I boken skriver de att välfärdstaten inte kan finnas ‘sin nuvanrade form’ (ur minnet, inget exakt citat). Sen förelsår de standardjusteringar som att avreglera arbetsmarknader och sänka lönerna. De pratar också vagt om att kanske sänka invandrares bidrag till (om jag minns rätt) 1000 kr per månad, för det är ändå högre än Afrika. Däremot skriver de inte att sjukvård, skola, omsorg, pensioner, skydsnätet och andra kärnelement i välfärdstaten ska avskaffas. Det är dessa kärnelement i välfärdstaten som kostar mest. Det är omöjligt att ge gratis sjukvård i en värld med 5 miljarder fattiga, vill man ha fri invandring så måste gratis sjukvård avskaffas.


  Pops:

  Din analys är i grunden korrekt, men kompliceras av två faktorer. Dels har invandrare en mer gynsam åldersprofil. Denna vinst överdrivs ofta, men är heller inte noll. Dels bidrar invandrare till arbetsmarknaden genom att ta med sig nya färdigheter. För högutbildade invandrare är dessa vinst stora. För lågutbildade är dessa vinsterrent empirisk försumbara.

  “Det här är alltså den totala invandringen? Inkluderat finnar, norrmän, danskar o.s.v?”

  Ja, Ekberg slår ihop alla invandrare, inklusive danskar. När alla invandrare inklusive nordiska är en nettokostnad så är det nästan garanterat så att kalkylen är ännu mindre gynsamm för de invandrare Norberg pratar om (Afghanistan, Somalia och Irak).

  Borjas säger explicit att kalkylen skulle bli sämre om han bara analyserade lågutbildade invandrare, men specifierar inte hur mycket.

  Här är en ytterligare översikt *för USA*, skriven för en pro-invandring tankesmedja. Trots att invandring fungerar bättre där än Europa står det i början av sammanfattningen:

  “Economists have reached a consensus on the benefits of highly skilled immigration, but less skilled newcomers and the policies that govern their admission and stay continue to provoke disagreement.”

  http://www.migrationpolicy.org/pubs/holzer-january2011.pdf

  Jag tycker att det är berömsvärt av August att diskutera sakfrågan på basis av fakta mig även om han inte delar mina värderingar.

  ReplyDelete
 19. Vilken intressant -- men samtidigt ytterst svårgenomtränglig -- debatt; även för akademiskt skolade, fast i andra ämnen än nationalekonomi!

  Det känns som att det är flera saker som diskuteras på en och samma gång: Hur beräknar man ekonomiska effekter av invandringen? Vad har Borjas, m.fl. sagt om detta? Vad är deras slutsats? Vilken är effekten på kort sikt och i ett längre perspektiv? Hur påverkas effekten av Sveriges nuvarande arbetsmarknad och välfärdssystem, kontra ett annan institutionellt ramverk?

  Skulle behövas en sammanfattning, ungefär som för långa trådar på Flashback. :D

  ReplyDelete
 20. MS:

  Du har rätt att debatten har blivit svår att följa, det är medveten taktig att grumla till det för att slippa erkänna felen i boken.

  Norbergs och hans vänners blev panikslagna när jag lyfte fram faktafel och felciterad forskning i boken. Deras taktik var att kasta ut en massa felaktiga anklagelser om detaljer och forskning och citat. Han vet att hans läsare omöjligen kan bedöma om det han säger om detaljer stämmer, så han tror att han kan säga vad han vill. Det han påstod var fel, och går att motbevisa, men det krävs utrymme, och då säger de “Tino är rättshaverist, han skriver så mycket”.

  Jag tycker att publiken har ett ansvar nu. Detaljdiskussioner och diskussioner om forskningscitat är tråkiga. Men om publiken har attytyden att de är tråkiga och att de därför inte kommer att läsa så blir följden att debatörer utan konsekvenser kan ljuga om forskning, för ingen orkar följa upp om de ljög.

  Det vore roliga för läsare att diskutera fri invandring än forskningscitat. Men nu när Johan Norberg har bestämt sig för att vara oärlig om vad viktiga forskare säger så är dessa citat för mig en viktigare debatt.

  Bokens central påstående är att forskningen har bevisat att lågutbildad invandring från länder som Afghanistan ökar tillväxten per capita och är en vinstaffär för Sverige. Nationalekonomer analyserar dock inte “invandring” som en homogen fenomen, arbetskraftsinvandring av ingenjörer från Indien och flyktingar från Somalia anses inte ha samma effekt, nationalekonomer är trots allt inte idioter. Man kan inte ta en studie om hur bra arbetskraftsinvandring till USA fungerar och använda det för att "bevisa" att invandring från Somalia till Sverige ökar tillväxten per capita.

  Forskningen av Jan Ekberg och George Borjas kommer fram till att invandring kan vara en förlustaffär för ekonomin om invandrare inte jobbar och lever på bidrag, samt att lågutbildad invandring inte ökar tillväxten per capita. Detta förnekar Norberg, han säger att invandring enligt “forskningen” (inklusive desas forskare) alltid sammanlaggd gynnar ekonomin.

  Även om du inte orkar med detaljer så är det obestridig att Jan Ekberg (Sveriges främsta expert) och Geroge Borjas (USAs främsta expert) när de blev tillfrågade om detta säger att jag har rätt och Norberg fel gällande Norbergs påstående om deras egen forskning.

  Vem tror du föstår Jan Ekbergs forskning bättre, idehistorikern Johan Norberg eller Jan Ekberg själv?

  När Johan Norberg bluffade om deras forskning för sina unga liberala läsare räknade han inte med att forskarna själva skulle träda in och dra mattan under honom.

  ReplyDelete
 21. The Economist mest lästa artikel just nu:

  http://www.economist.com/news/special-report/21570836-immigration-and-growing-inequality-are-making-nordics-less-homogeneous-ins-and?fsrc=scn/tw_ec/the_ins_and_the_outs

  "The sums that don’t add up

  Mass immigration is posing serious problems for the region. For the Nordic countries to be able to afford their welfare states they need to have 80% of their adults in the workforce, but labour-force participation among non-European immigrants is much lower than that. In Sweden only 51% of non-Europeans have a job, compared with over 84% of native Swedes. The Nordic countries need to persuade their citizens that they are getting a good return on their taxes, but mass immigration is creating a class of people who are permanently dependent on the state."


  På min blog kunde mina läsare läsa förra året:

  "Here are less manipulated numbers from SCB 2008, reporting the share gainfully employed among the population aged 20-64:

  Native Swedes with two parents born in Sweden: 84.5%
  Non-European Immigrants: 51.2%"

  http://super-economy.blogspot.se/2012/09/free-market-economies-also-struggle.html

  Ett steg före The Economist, dock kul att de erkänner detta.

  ReplyDelete
 22. Tino, detta är centralt:

  "Bokens centrala påstående är att forskningen har bevisat att lågutbildad invandring från länder som Afghanistan ökar tillväxten per capita och är en vinstaffär för Sverige.

  Nationalekonomer analyserar dock inte “invandring” som en homogen fenomen, arbetskraftsinvandring av ingenjörer från Indien och flyktingar från Somalia anses inte ha samma effekt, nationalekonomer är trots allt inte idioter.

  Man kan inte ta en studie om hur bra arbetskraftsinvandring till USA fungerar och använda det för att "bevisa" att invandring från Somalia till Sverige ökar tillväxten per capita."

  -----

  I normala länder påstår ingen, att "invandring från Somalia till Sverige ökar tillväxten per capita" - eftersom ingen vill ta risken att framstå som en idiot och bli utskrattad.

  Men att INTE jämföra lika med lika är tyvärr legio i Sverige. De mest underliga påståenden görs, eftersom svenska s.k. journalister ger detta nonsens stor spridning - UTAN att ombesörja något bemötande.

  Din insats är därför ovärderlig. Applåder och stående ovationer!!

  Andra vanliga metoder (i Sverige) med syftet att grumla förståelsen och vilseleda gemene man är godtyckliga - och tillrättalagda - konstruktioner av diverse index, sammanblanding av korrelation och kausalitet m.m.

  Idag meddelar t.ex. Stefan Fölster magistralt på DN Debatt, att en debatt om invandringens ekonomiska effekter är en "pseudodebatt". Man bör i stället utgå från ett "fylligare och mer Sverigeanpassat" index (möjligen "anpassat" av Fölster själv?).

  Artikeln är ett skolexempel på en sammanblandning av korrelation och kausalitet.

  Citat:

  "Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. En ny analys med avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling visar att problemen är värst i orter som har få personer med utländsk bakgrund.

  [---]

  De 20 bästa orterna [i indexet över mänsklig utveckling] har fler invandrare än snittet, nämligen 14,4 procent. Det finns överhuvud taget ingen tendens för invandrartäta orter att ha sämre resultat än andra.

  För att kvalitetssäkra detta förvånande resultat har indexet över mänsklig utveckling kompletterats med en särskild indikator för psykosocial hälsa bland niondeklassare från Folkhälsoinstitutet. Där bekräftas de överraskande sambanden. En lägre andel invandrare går hand i hand med vanligare förekomst av depression, mobbning och flera andra mått på psykosocial ohälsa."


  Ergo - de ekonomiska effekterna av en omfattande invandring av socialfall är därför ointressanta och "en pseudodebatt", enligt Stefan Fölster. Fölster utgår från ett nytt index, som är:

  "...en fylligare och mer Sverigeanpassad version av FN:s ”human development index”. Den bygger på 18 olika faktorer och jämför hur olika utfallen är inom fem huvudkategorier: Skolan, Jobben, Hälsan, Pengarna samt en kategori som här kallas ”Hopplöshet och utanförskap”. "


  http://www.dn.se/debatt/sociala-problem-vanligast-i-orter-med-fa-invandrare


  Jag har letat på Reforminstitutet, men rapporten bjuder sig inte.

  http://www.reforminstitutet.se/om-reforminstitutet/

  När rapporten finns att tillgå, så skulle det vara mycket värdefullt, om du ville ta dig an den. En storskalig och omfattande import av socialfall är en katastrof för Sverige - oavsett vilka andra problem som finns och oavsett vilka slags index som kan konstrueras.

  ReplyDelete
 23. Jag kommer kommer inte att kritisera Stefan Fölster rapport, Fölster är en framstående nationalekonom som jag skriver en bok tillsammans med. Fölsters rapport innehåller till skillnad från Johan Norbergs bok inte faktafel och forskningsfel.

  Man kanske skulle ha kommit till delvis andra slutsatser än Fölster om man i stället för ort hade analyserat bostadsområden, i Sverige är etnisk segregation inte på ort-nivå, utan på bostadsområde-nivå.

  Det är dock en sak att inte hålla med om alla aspekter av metodologin, och en helt annat att som Johan Norberg skriva en bok baserad på inkompetent/oärlig presentation av forskningen.

  ReplyDelete
 24. Stefan Fölster luras utan att ljuga.

  Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt är inte alls lika sofistikerade. De lämnar uppgifter, som är direkt felaktiga och som går att motbevisa - vilket du gjort med den äran!

  Sverige är ett litet hand. Om du (mycket förståeligt) inte vill kritisera någon, som du skriver en bok tillsammans med, så torde Stefan Fölster inte bli motsagd.

  Tack för din insats i debatten och tack för en läsvärd blogg!

  PS Vet du var man kan hitta rapporten?

  ReplyDelete
 25. This is a fairly devastating reply to Norberg. Were this a boxing match, the referee would have stopped the fight long ago. The great thing about slaying the ego and living by logic and data is that these types of lopsided victories happen now and then. Hats off.

  ReplyDelete
 26. Tino: En sak jag inte riktigt greppar är, vad N & S menar med "vi" samt med passagen "immigrationens statiska effekter på de offentliga finanserna" som varande relativt ointressanta; och hur det relaterar till den "fiscal burden" som finns med i Borjas kalkyl. Om S & M menar (likt Andreas Bergh!?) att den inte är relevant i sammanhanget, får de väl stöd från Borjas *siffror*, även om Borjas -- på goda grunder -- tycker man ska *räkna* på ett annat sätt?

  ReplyDelete
 27. De gör inte som Andreas Bergh, som helt vägrar räkna kostnader för den offentliga sektorn.

  Norberg medger att det finns kostnader för den offentliga sektorn och medger att de ska räknas med. Sen påstår Norberg, på basis av missförstånd av Borjas och andras forskning, att det finns någons sorts naturlag som gör att dynamiska effekter alltid dominerar den fiskala kostnaden. Så invandring är enligt boken sammanlagd alltid en vinst för mottagarlandet, särskilt(!) gällande lågutbildade flyktingar från länder som Somalia och Afghanistan.

  Detta är en absurd påstående som både Borjas och Ekberg förklarar.

  ReplyDelete
 28. What a great article and I will be certainly taking a look at this site so thanks for sharing.It may what I've looking for.
  Accounts Software For Small Business
  Simran Kaur

  ReplyDelete
 29. Very nice website and articles. I will be realy very pleased to visit your website. Now I am found that we actually want. I check your website everyday and attempt to learn something from a blog. Thank you and looking forward to your new submit.

  software drivers download


  ReplyDelete
 30. Thank you for another wonferdul article. Where else could anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.
  cool math games| coolmathgames| cool math| coolmath| math games| cool math a-z| coolmath games
  b cubed| b-cubed| barbie games| friv 4 school| friv4school| free online games

  ReplyDelete

Google Analytics Alternative