Thursday, January 24, 2013

Johan Norberg om forskningen.

Jag skrev en artikel på DN-debatt idag om boken “Migrationens Kraft” av Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt. Boken för fram tesen att fri invandring är möjlig och skulle gynna Sverige. Jag förväntade mig inte att jag skulle hålla med om bokens tes, men jag trodde inte att den skulle vara så slarvig och fylld med så många faktafel. Jag ger några (det finns fler) exempel på faktafel i ”Migrationens Kraft” i debattartikeln.

Bland annat påstår Norberg att forskningen har bevisat att invandring ökar tillväxten, att lågutbildad invandring också ökar till tillväxten, samt att ökad tillväxt gör att även lågavlönade får det bättre genom fri invandring. Han skriver ”Forskningen är mycket samstämmig om att immigration har positiva effekter på mottagarlandets ekonomi”.


Det finns ingen konsensus i nationalekonomisk forskning om att invandring, speciellt lågkvalificerad invandring, ökar tillväxten. Olika studier har kommit till olika slutsatser.
 

Jag deltog i debatt mot Johan Norberg i Studio 1. När jag frågar Johan vems forskning som har bevisat att invandring ökar tillväxten svarar han ”Greg Mankiw”.

Det var nyheter för mig. Här finns Greg Mankiw’s forskningsartiklar. Jag kan inte att ett enda handlar om invandringens effekt på tillväxten. 


Greg Mankiw har dock skrivit ett öppet brev som säger att invandring har varit positiv för USA. Ingenstans i brevet påstås det att nationalekonomisk forskning har visat att invandring ökar tillväxten. Att Greg Mankiw stödjer invandring till USA är som givetvis inte samma sak som att Greg Mankiw’s forskning skulle ha bevisat att invandring ökar tillväxten. Jag är säker på att Johan Norberg förstår distinktionen mellan en forskares subjektiva privata politiska åsikter och vad de har bevisat i forskning.

I de forskningsstudier som citeras i brevet handlar ett om tillväxt. Där är slutsatsen:
 
”The theoretical literature on immigration and economic growth suggests that the impact of immigrants on natives' income growth depends crucially on the human capital levels of the immigrants. Empirical research on this question has yielded conflicting answers, and more work on this issue is needed.”

Det skulle vara jätteintressant om Johan kunde klargöra vad han sa i Radio. I vilken studie har Greg Mankiw bevisat att invandring ökar tillväxten? Det skulle skada Johan Norbergs trovärdighet ytterligare om han utöver alla
faktafel i boken skulle visa sig missrepresentera Greg Mankiw's forskning i radio.

15 comments:

 1. Det Norberg och Segerfeldt gör därvidlag är sålunda argumentum ad verecundiam - argument from authority. Distinktionen politiska åsikter och egna forskningsresultat fick mig även att tänka på Robert Putnam, vars empiriska forskning påvisar minskat socialt kapital i mångetniska samhällsområden, men som uttrycker förhoppningar om att dessa problem kommer att lösa sig på sikt - något som det inte finns några belägg för, men som bl.a. Expo har gjort stor sak av.

  ReplyDelete
 2. "People from around the world are drawn to America for its promise of freedom and opportunity. That promise has been fulfilled for the tens of millions of immigrants who came here in the twentieth century".

  De som invandrade på 1900-talet var väl i huvudsak Europèer? Ganska stor skillnad på dåtidens invandring och dagens då de flesta kommer från språkligt och kulturellt avvikande länder.

  ReplyDelete
 3. @ Tino

  Jag må kanske vara en smula bakom flötet, men jag förstod inte riktigt resonemanget om vinsterna från exporten till Iran. Om Iran inte importerade dessa varor, menar du då att något annat land köpt dem

  ReplyDelete
 4. Och de babblar meningslöst vidare:

  ”Snedvriden bild av invandringen”

  http://www.dn.se/debatt/snedvriden-bild-av-invandringen


  Mvh

  /FS

  ReplyDelete
 5. I dina artiklar och blogginlägg tycks du bara reagera på vad andra debattörer argumenterar för. När får vi se dig lägga fram en ekonomisk hållbar invandringspoltik? Eller hävdar du att en sådan politik inte är möjlig? För jag har för mig att du hävdat att inte ens USA och Kanada tjänar på deras invandring. Hur ser en vettig invandringspolitik ut? Det skulle vara intressant om du kunde skriva en artikel om det.

  ReplyDelete
 6. Hur kan man jämföra invandring till USA och Latinamerika? De talar ju om historisk tid, om invandring till länder under uppbyggnad. Det är så huvudlöst! Hur kan man jämföra det med invandring till högt utvecklade länder med en i ett globalt perspektiv enorm välfärdssektor?
  De är oärliga. Visserligen säger de i förbigående att arbetsrätten måste ändras i deras utopi, men de fortsätter trots det envist att hävda att detta inte skulle sänka lönerna för svenska arbetare.

  ReplyDelete
 7. Hej Tino Sanandaji

  Har läst din artikel på DN(2013-01-24) om svagheterna med Johan Norberg och Fredrik Segerfeldts bok och märker att du har många argument mot fri invandring och den invandringspolitik som Sverige idag har, som du har framfört vid olika tillfällen. Vad som jag tycker fattas ifrån din sida är konkreta förslag. Vilken typ av invandring tycker du att vi ska ha? Jag har läst många av dina artiklar och har även sett Axess:s seminarium men finner inga egna förslag om hur vi ska gå tillväga. Istället har du kritiserat alla riksdagspartier förutom SD, debattörer och tyckare som antingen är för den nuvarande invandringspolitiken eller som är för en fri invandringspolitik.

  Minna frågor till dig är:
  1. Vad för sorts invandringspolitik förordar du?
  2. Hur ställer du dig till Sverigedemokraternas invandringspolitik?
  3. Varför har du inte skrivit en vetenskaplig artikel om Svensk invandringspolitik?
  4. Om du har skrivit en så är min fråga varför hänvisar du inte till den i dina artiklar?
  Jag och många med mig skulle bli jätteglada och klokare om du kunde svara på dessa frågor, för att det skulle underlätta debatten som nu förs. Där Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt har framtida visioner om hur Svensk invandringspolitik borde se ut, som delar av Centerpartiet delvis har för fram som något att eftersträva efter. Den andra motpolen i svensk invandringspolitik - som företräds av Sverigedemokraterna - vill att nuvarande invandringspolitik ska förändras markant och bli striktare. Men du som forskare vet hur viktigt det är att inte blanda ens åsikter med bara tyckande och därför skulle det vara lyckosamt om du kunde klargöra dina åsikter och vilken väg du tycker att man ska gå och sen skulle det vara intressant och lärorikt om du kunde skriva en vetenskaplig artikel angående detta ämne.

  Med vänliga hälsningar
  Telason Getachew

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jag tycker tvärtom det är mycket värdefullt med en diskussion som fokuserar på de rent empiriska aspekterna. Det betyder, som vi kan se, mycket för kvaliteten på debatten.

   Självklart kan man diskutera empiri utan att redovisa egna förslag till handlingsplaner, eller politiska och ideologiska ställningstaganden. De senare är också intressanta men eftersom de, faktiskt, saknar betydelse för vetenskapliga frågor om vilka förklaringsmodeller som bäst passar tillgängliga fakta så finns det fördelar med att hålla diskussionerna tydligt åtskilda.
   Vetenskap bör - rimligen - påverka politik, men politik ska inte påverka de vetenskapliga bedömningarna.

   Delete
  2. "Jag tycker tvärtom det är mycket värdefullt med en diskussion som fokuserar på de rent empiriska aspekterna. Det betyder, som vi kan se, mycket för kvaliteten på debatten." jag håller med, men är det så att Tino inte bara ägnat sig att diskutera de empiriska aspekterna men även också sin personliga åsikt- även om jag tycker att det har varit lite diffust- och därför tycker jag att det är viktigt att Tino klargör sina egna åsikter så att debatten kan bli frutktfull och leda till någonting.

   "Vetenskap bör - rimligen - påverka politik, men politik ska inte påverka de vetenskapliga bedömningarna." Definitivt bör det vara så, men verken JN eller FS är några vetenskapsmän och därför bör inte bedömas på så sätt och då menar jag av politiker så väl som de som engagerar sig i debatten. Däremot är Tino en vetenskaps man som jag tycker bör framlägga egna empiriska bevis för att ytterligare ge styrka åt sina åsikter.

   Delete
  3. >jag håller med, men är det så att Tino inte
   >bara ägnat sig att diskutera de empiriska
   >aspekterna men även också sin personliga
   >åsikt- även om jag tycker att det har varit
   >lite diffust- och därför tycker jag att det
   >är viktigt att Tino klargör sina egna
   >åsikter så att debatten kan bli frutktfull
   >och leda till någonting

   Jag tycker debatten är intressant just för att den är sakfokuserad på ett sätt som (tyvärr) är ovanligt i Sverige idag. (Att den dessutom förs på ett temperamentfullt sätt från båda håll ökar bara underhållningsvärdet.) En rad felaktiga påståenden och argument har avslöjats och grundläggande nationalekonomiska principer har belysts. Det är väl fruktbart - och dessutom lärorikt för oss icke-ekonomer.

   >men verken JN eller FS är några
   >vetenskapsmän och därför bör inte bedömas
   >på så sätt och då menar jag av politiker så
   >väl som de som engagerar sig i debatten.

   Här hänger jag inte riktigt med. Om man påstår något om hur verkligheten fungerar gör man ett vetenskapligt påstående, oavsett om man är forskare till yrket eller ej. Då måste man såklart finna sig i att bemötas med vetenskapliga motargument. Vad är alternativet? Något slags "intellektuell frizon" där entusiastiska amatörer håller debatt utan att expertisen får påpeka felaktigheter?

   Men jag kanske missförstod din poäng...

   Delete
 8. Relevant lästips till Tino och läsare apropå detta citat i slutrepliken i DN:

  "Fredrik Segerfeldt har beskrivit det som positivt att invandrare lever på ”existensminimum” och om sin vision att i samband med införandet av fri invandring avskaffa välfärdstaten. Om fri invandring genomförs räcker det mycket riktigt inte att trimma välfärdstaten lite grann, den måste avskaffas. Ett litet land som Sverige har exempelvis omöjligen råd att erbjuda gratis sjukvård till alla i en värld med miljarder fattiga."

  Frederick, Danny. (2010). "Why Universal Welfare Rights are Impossible and What it Means". Politics, Philosophy & Economics, nummer 9:1, sidorna 428-445.

  http://swedishdissident.blogspot.se/2012/11/ar-valfard-en-universell-rattighet.html

  ReplyDelete
 9. Bra artikel! Om jag förstår Norberg rätt så skulle 50% av alla somalier komma i arbete OM Sverige införde samma ekonomiska system som USA. Ingen svensk valvinnare direkt...

  ReplyDelete
 10. Very nice website and articles. I will be realy very pleased to visit your website. Now I am found that we actually want. I check your website everyday and attempt to learn something from a blog. Thank you and looking forward to your new submit.

  software drivers download


  ReplyDelete

Google Analytics Alternative