Saturday, January 26, 2013

Oärligt om Sanandaji-Principen

Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt ifrågasatte mina värderingar i DN: “Men detta handlar också om värderingar. En gång formulerade han ”Sanandajiprincipen” – att vi ska se upp med att välkomna invandrare, för de röstar på vänstern.“

Detta är oärligt, det är inte vad Sanandajiprincipen säger. Sanandajiprincipen är överhuvudtaget inte normativ, den handlar om politisk teori. Principen säger att ett vanligt
libertarianskt argument inte är logiskt sammanhängande utifrån Lucas-kritiken. 

Problemet med fri invandring till en välfärdstat för
libertarianer är kostnaden för skattebetalarna. Libertarianer som vill slippa detta dilemma säger ibland att de ‘stödjer fri invandring kombinerat med avskaffandet av välfärdstaten’. Sanandajiprincipen förklarar att detta inte är logiskt konsistent. Även om svenska väljare blir övertygande libertarianer och beslutar sig för att avskaffa välfärdstaten så kommer fri invandring att leda till nya väljare som inte är mot välfärdstaten. 

Här är texten:


“Open borders in a[n] affluent welfare state leads to unskilled immigrants soon becoming the majority of the voters. Since unskilled immigrants in the reality we live in generally do not support libertarian style limited government, the Sanandaji Principe states that you can only pick 2 out of 3 of:

1. Limited Government
2. Open Borders
3. Democracy

Even if Swedes and Americans abolished the welfare state tomorrow (something which I would oppose), with open borders the welfare state would reemerge as soon as the immigrants became the majority of voters. Ignoring the voting patterns of immigrants when you propose abolishing the welfare state and fully opening borders is subsequently a violation of the Lucas Critique. Open borders and an abolished welfare state can only be combined in a nightmare society where immigrants and their children are never allowed to vote.

For me the choice is simple, I prefer Democracy to Open Borders. If a country decides to take immigrants, they have to be included 100% with full rights, and not permanent second-class citizens.”


Ingenstans säger Sanandaji-principen att “vi ska se upp med att välkomna invandrare”. Norberg och Segerfeldt tillskriver mig utan belägg lömska saker som att “vi ska se upp” med invandrare. 


Sanandajiprincipen handlar inte om invandring, utan om fri invandring. Norberg har en extrem åsikt vilket är att Sverige som första och enda välfärdsamhälle i världen borde införa fri invandring. Han låtsas sedan att alla som inte delar hans ytterlighetsposition är emot all form av invandring.

Sanandajiprincipen analyserar konsekvenserna av fri invandring för stödet för den offentliga sektorn, vilket är en naturlig del av konsekvensanalysen. Jag har analyserat invandring och stödet för den offentliga sektorn i andra artiklar, utan koppling till Sanandajiprincipen. Ett slutsats är att högern i länder som USA där väljarkåren tack vare ändrad befolkningssammansättning rör sig mot vänster är tvunga att vara bli mindre libertarianska.

Johan Norberg har lagt sig på Aftonbladet Kultur-nivå. Han får storstryk i sakfrågan och kan inte smutskasta mig tillräckligt genom exacta citat. Så han skriver på ett vagt och insinuerande sätt för att misstänkliggöra. 

Johan Norberg är verksam vid Cato-insitute. En forskare med kopplingar till Cato är Professor Bryan Caplan vid George Mason University. Caplan är libertarian och stark anhängare av fri invandring, vilket han har skrivit ett Cato-papper om. Där citerar han min diskussion av Sanandajiprincipen och närliggande ämne. Caplan skriver “The most sophisticated analyses to date are probably two blog posts by Tino Sanandaji (2011a, 2011b). For a critique of Sanandaji, see Caplan (2011).” 


Bryan Caplan håller inte med mig, och fokuserar i sitt svar på libertariansk politiskt teori, det Sanandajiprincipen handlar om. Caplan har inga problem med att missförstå och ägnar sig inte åt att oärligt insinuera främlingsfientlighet. Johan Norberg borde söka inspiration bland seriösa akademiker som Bryan Caplan, inte bland mjuka tänkare på kultursidorna.

43 comments:

 1. Jag må kanske vara en smula bakom flötet, men jag förstod inte riktigt resonemanget om vinsterna från exporten till Iran. Om Iran inte importerade dessa varor, menar du då att något annat land köpt dem

  ReplyDelete
 2. Definiera gärna "fri invandring" innan du drar slutsatser om dess eventuella konsekvenser för välfärdsstaten.

  ReplyDelete
 3. "Svensk debatt":

  * Ingen saklighet.
  * Ingen logik.
  * Ingen verklighetsförankring.
  * Inget självständigt tänkande.
  * Ingen hederlighet.

  Bara massa:

  * Floskler.
  * Önsketänkande/drömmar.
  * Känslostyrning.
  * Personagrepp/misstänkliggörande, istället för neutralt sakförhållande-utbyte etc.

  ... Man mår ju verkligen illa, och jag känner mer och mer för varje år, att jag identifierar mig mindre och mindre med detta folk, och mer med min farsas.

  ... Kan det vara så enkelt, att Norberg och Segerfeldt bara är ute efter att klättra i PK-status, tjäna mer pengar, och sitta i fler TV-soffor?


  ReplyDelete
 4. Eftersom jag är fräck drar jag mig inte för att på eget initiativ göra den försynta reflektionen att "fri invandring" rimligen betyder - fri invandring. Alla som vill och kan ska vara välkomna! Och det låter ju bra.

  Men det finns ett par smärre problem.

  Ett av dessa är att det i Sverige, beklagligtvis, bara finns cirka 5 miljoner förvärvsarbetande/skattebetalande personer. Även om skatteskruven skulle dras åt åtskilliga varv finns det en dyster gräns för hur många andra de klarar av att försörja.

  Men, som sagt, tanken är god.

  ReplyDelete
 5. @Unknown

  Beror på om man får tillgång till landets sociala trygghetssystem eller inte. Fri invandring när man måste fixa sin ekonomi innebär en hel del kostnader för den som invandrar som i sig begränsar möjligheterna ordentligt.

  ReplyDelete
 6. Då tolkar jag dig, "Dopad", som att även du anser att fri invandring inte är möjlig att förena med en välfärdsstat där de sociala trygghetssystemen gäller för alla i landet bosatta personer?!

  ReplyDelete
 7. Skriv inte positiva saker om Sverigedemokraterna på commentator-fälten på min blog. Jag stödjer som jag påpekat många gånger inte Sverigedemokraterna, ett parti med främlingsfientliga drag. En del av de som nu desperat försöker smutskasta mig skulle inte ha några problem med att skriva: “på Tinos blog kan man läsa att SD är bra” utan att nämna att det inte är mina åsikter.

  ReplyDelete
 8. @Unknown

  Föredrar orden "fri rörlighet"

  Det är förenat med en välfärdsstat men välfärdssystemet måste ha vissa regler för att man skall få tillgång.
  Tror ingen påstått att fri invandring är förenligt med direkt tillgång till det sociala skyddsnätet. I så fall hade det blivit billigt att semestra i Sverige

  ReplyDelete
 9. Att tillåta fri invandring men permanent låsa ute folk från det sociala skydsnätet och låta de leva som andra klassens medborgare liknar apartheid. Klassisk liberalism betonar att likvärdighet inför lagen och social sammanhållning inom ett land är viktiga ideal. Det är beklagligt att moderna liberterianer förkastar denna idearv.

  ReplyDelete
 10. @Tino

  Nej det gör det inte. Och du blandar ihop två stycken problem. Sverige har dålig flexibilitet i människors möjlighet att forma sina liv. Arbetsmarknadsregler låser fast och låser ute, bostadsmarknaden har dålig rörlighet.

  Att göra förändringar i sitt liv i Sverige kostar och den kostnaden förhindrar anpassning. Du vet säkert som alla andra insatta att full sysselsättning endast är politiskt skitsnack med de stela regler som finns här.
  Ta Svensk glesbygd, de är nästan helt beroende av bidrag för det är helt omöjligt för dem att skapa dynamik och konkurrera mot större städer och det beror på regelsystemen.
  Vi har alltså andra klassens medborgare idag eftersom en hel massa tvingas leva på bidrag.

  Ett regelsystem anpassat efter att människor skall ha så lätt som möjligt att forma deras liv är mycket mer humant än att tvinga in folk i bidragsberoende.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Intressant Dopad. Vad är det för "regelsystem" som tvingar folk?

   Delete
  2. @Bo

   Det är flera samverkande faktorer som får effekten att man kan säga att den svenska modellen förbjuder vissa typer av arbeten. Samtidigt gör "modellen" det omöjligt för bolag (tjänsteföretag i första hand) att konkurrera om befolkningstätheten är för låg. Vilken nivå som krävs av befolkningstäthet beror självklart på hur tjänsterna ser ut.

   Ta en sak som kollektiva löneavtal och marginaleffekter på bidrag.
   Om ett företag som utför likartade tjänster som något företag i större stad skall anställa. Företag är personalintensivt (tjänstesektorn är personalintensiv) vilket gör att kostnad för anställda blir en viktig faktor. Mängden kunder är däremot inte i närheten om man jämför med större städer.
   Det gör att företag på landsbygd har svårare att specialisera arbetsuppgifter, det krävs bredare kompetens för anställda för företaget behöver utföra mer typer uppgifter per anställd för att generera tillräckligt med intäkter. När arbetskraft skall vara duktig på mycket blir det lätt att man inte är lika duktig på enskilda områden.

   Kostnadsläget för varje anställd ligger konstruerat högt och det beror på 1) Fackens löneavtal sätter nivåer över hela Sverige, man kan gå över men inte under. 2) Bidragens konstruktion innebär att man inte kan betala en lön som är under bidragsnivå plus arbetets fördyringar och en del extra. Företaget måste över bidragsnivån eftersom den anställde måste känna att man tjänar på att arbeta.

   De företag som kan strunta i ovanstående logik är företag som inte har någon upplärningstid (minimal investeringskostnad i personal). Alltså enklare typer av jobb. Så fort företaget behöver investera i personalen så tillkommer en kostnad. Dels i form av att personen inte är produktiv i början samt att det tar tid från annan anställd.

   Låt säga att företagets investeringskostnad är 100 000 utöver lön innan person är produktiv.

   Ett litet företag som chansar på oprövad person (det är små bolag som är mest benägna att testa arbetskraft även om det är ekonomiskt omöjligt såvida man inte kan göra det via olika typer av "program") och träffar rätt. Man har hittat en bra och kunnig person. De 100 000 var väl investerade pengar. Men nu uppstår nästa problem, personen som blivit utbildad inom företaget och visat sig vara duktig har ett mycket bra CV. Personen är alltså het på arbetsmarknaden. Är det här på landsbygden kan det vara lockande att flytta in till storstäder där det finns mycket bättre karriärmöjligheter.

   Den svenska modellen gör ovanstående scenario omöjligt då risken är för stor, enda gången man gör så inom företag är om det handlar om släkt och liknande. Har ett litet bolag chansat så har man förlorat pengar, annat bolag tackar och tar emot då det lilla bolaget agerat betald skola.
   Glesbygden går en säker död till mötes så länge den svenska modellen får leva kvar. Idag är det nästan bara gamla kvar eller andra grupper som är körda på arbetsmarknaden i storstäderna. Möjligen har man något handikapp och vill flytta till billigare boende då ekonomin är dålig.

   Om glesbyggden skall kunna överleva måste lönemodellen förändras helst och även bidragens konstruktion. Tidigare kunde olika typer av indstri placera sig på landsort och landsorten levde på den, men industrin blir mindre och mindre på grund av effektivisering så det räcker inte.

   Om vi stoppar invandringen kommer vi ha problem med ökad arbetslöshet ändå för felet ligger i arbetsmarknaden som inte är anpassad för tjänstesamhället.

   Regler måste göras om för att underlätta anpassning och rörlighet, det behövs också göra något åt den dåliga konkurrensen. För små företag är det nödvändigt med starkt konkurrensverk för stora bolag kan ta till så många knep som inte alls har med tjänstens kvalitet att göra men som ändå gör att de kan slå ut mindre konkurrenter.

   Delete
  3. En fråga man kan ställa när men läser ditt inlägg är om ekonmin är medel för ge människor ett gott liv, eller om ekonomin är ett mål i sig som lägger sig som ett ok över dessa. En fråga som jag har till dig är: anser du att man rätt att reglera invandringen om man privatiserar all yta i ett land (varje jordplätt)? Vi har lagt in allt i ett aktiebolag där alla invånare har tilldelats ett visst antal aktier.

   Delete
  4. @alaj

   Förstår inte poängen med att varje invånare skulle äga en del av landet, en sådan reform hade varit destruktiv utvecklingsmässigt. Sverige har idag ett ganska destruktivt system med tanke på ägande då det är skyddat. De som skapat sina förmögenheter själva är i kraftig minoritet, nästan alla rika idag har ärvt förmögenheter eller haft tur i bostadskarriären. Att jobba ihop sin förmögenhet är extremt svårt.

   Svaret på din första fråga är att de med mest inflytande över ekonomin (personer och organisationer med makt) försöker styra på det sätt de kan för att försvarar och helst öka sitt inflytande. Mycket pengar är samma sak som mycket makt. Att äga en bit mark innebär att man bestämmer över den marken.

   När ägande blir en broms för dynamik så stannar utvecklingen upp, ta ett annat område som helt skenat iväg - patentindustrin. Det som från början var tänkt att användas som stimulans för att personer och företag få drivkrafter att utveckla och tänka nytt fungerar idag precis tvärtom. Idag är patent ett stort hinder för utveckling. Större företag äger idéer.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. @alay

   Hur ser du på förflyttningar inom landet? Den stora "invandringen" idag är den som sker till framförallt stockholm.

   Om staten inte delat ut bidrag till landsbygd hade inflyttningen varit bra mycket större. Landsbygd måste få bidrag eftersom regelverket förhindrar dem att klara sig. En effekt av kollektiva lösningar..

   Delete
  7. Tanken är att om ser staten som en egendom som ägs av dess invånare, så är det deras väl och ve som ska gynnas i första hand och det har ingen betydelse om någon annan får ett bättre ekonomiskt utfall (med deras egendom). Det är som du har en bil som någon anser sig kunna nyttja bättre och detta bättre nyttjande ger han/hon rättten att överta ditt fordon (du kompenseras vid övertagande till det dagsaktuella marknadspriset). Nej jag tror inte det.

   Ett stort problem med den nyliberala ekonomiska teorin är att den ser människan som en varelse sam handlar i ett vakum och inte som en varelse som befinner i ett socialt sammanhang med många unika komplexa beroenderelationer till sina medmänniskor.

   I grunden handlar det om vi i Sverige har rättan till vår egen stat eller om någon annan har rätten att ta den ifrån oss med hänvisning att kan nyttja den bättre!

   (återpublicerad tog bort nation från stat)

   Delete
  8. Kommentar till dopad som skrev
   “Hur ser du på förflyttningar inom landet? Den stora "invandringen" idag är den som sker till framförallt stockholm.

   Om staten inte delat ut bidrag till landsbygd hade inflyttningen varit bra mycket större. Landsbygd måste få bidrag eftersom regelverket förhindrar dem att klara sig. En effekt av kollektiva lösningar.”

   Mitt svar:
   Om du ser nationen som en familj kanske du förstår skillnaden lite bättre. Eller tänker på Per Albin Hanssons begrepp folkhem som inrymde tanken på det goda medborgarhemmet.

   Delete
  9. Men du förstår att det är viktigt för "nationens" utveckling att man möjliggör förflyttningar inom landet?

   Hur ser du på jämviktsarbetslöshetsproblemet? Hur vill du få ner arbetslöshet utan att det påverkar räntor och inflation

   Delete
  10. Inte genom att skapa ett låglöneproletariat. Jag anser att vi skall röra oss uppåt istället för förflytta oss neråt. En kraftig expansion av utbildningssektorn vore inte så dåligt dvs att vi investerar i framtidens löntagare och om det så krävs en högre inflation för att få landet på fötter. Dagens invandringspolitik används tyvärr endast av den sittande regering som ett verktyg för avveckla välfärdsstaten: en skam!

   Det här är min slutreplik.

   Delete
  11. Ok, utbildningsmyten och låglöneargumentet..

   Hur bra vi har det i Sverige beror på mängden efterfrågade tjänster som produceras. Om man förbjuder en hel del efterfrågade tjänster genom att förbjuda arbete under vissa inkomster, då sänks välståndet. För man förbjuder samtidigt arbeten som kan vara högt betalda per timme, bara att de inte täcker full arbetsvecka.

   Det finns heller inget motsatsförhållande i arbeten med låga löner och bättre löner. Tvärtom ökar den totala lönemassan och alla får det bättre eftersom mer efterfrågade tjänster produceras.

   Utbildning är mer av en förvaring, det är ganska få som ha nytta av alla utbildning de genomgått. Givetvis har man nytta av en del. Det hade varit mycket bättre om systemet anpassats så det vart mer gynnsamt för företag att utbilda internt eller koppla ihop arbetsliv med utbildning.

   Delete
 11. Ok. Då förstår jag din poäng. Var svårt att höra vad som sades när ni talade i munnen på varandra på P1. Men jag undrar ändå: Om produktionen av dessa hypotetiska "speciella" varor (som alltså enbart efterfrågas av Iran) skulle upphöra (t.ex. på grund av att man förbjuder handel med Iran) utan att denna export ersätts av någon export till andra länder, då hade väl detta varit en förlust för ekonomin?

  ReplyDelete
 12. Men du menar att detta inte alls är fallet med exporten till Iran?

  ReplyDelete
 13. Tino, du är en av de klarast lysande stjärnorna på vår himmel just nu. Din intellektuella hederlighet är imponerande!

  Efter er debatt sjönk min respekt för Norberg som en sten, har haft en hyfsad bild av honom förut, men det kan för ingen tänkande människa undgå att framstå som klart vem som har rätt, vem som är intellektuellt hederlig, vem som har sanningen som ledstjärna och vem som låter ideologi förblinda sitt sinne.

  Din blogg är en av de mest intressanta i bloggvärlden för mig just nu, oavsett om du tar dig an migrationsdebatten eller den amerikanske vänsterns argument.

  Tack för att du tar dig tid att ge dig in i migrationsdebatten också trots att du tycker det är ett ointressant ämne. Vår intellektuella debatt i Sverige skulle vara avsevärt fattigare utan dig. Det du gör är viktigt (sic!) och din röst behövs i debatten.

  Keep up the good work!

  ReplyDelete
 14. På vilket sätt kräver export till ett land att vi har invandrare därifrån? Jag ser inte kopplingen alls (och jag misstänker att jag inte borde det heller).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jag kan inte tänka mig att någon säger att det *krävs*. Däremot uppfattar jag att en idé är att invandring kan stimulera export genom att invandrarna är inblandade i handel med hemlandet eller på andra sätt deltar i nätverk som underlättar sådan handel.

   Så kan det säkert vara i vissa fall. Men det betyder ju inte att det är en *allmän lag* eller ens stark tendens att invandring från land X till land Y stimulerar Ys handel med X på ett väsentligt sätt eller, för den delen, att eventuella ekonomiska vinster med sådan eventuell handelsstimulans är så stora att de leder till att migrationen från X är en vinstaffär för Y. Varje exempel måste analyseras för sig med tanke på de gigantiska skillnader som finns mellan nationer och samhällssystem.

   Men detta var en helt oinitierad reflektion och det vore intressant att höra kommenterarer från ekonomer.

   Delete
  2. @anton

   Sverige har hög jämviktsarbetslöshet, vi måste alltså ha en hög arbetslöshet för att hålla nere inflation och räntor.

   Det är billigare att importera arbetslöshet än att använda dyrt utbildade svenskar till samma sak.

   Går arbetslösheten under jämviktsarbetslöshetsnivån så ökar räntorna och tänk vad några procent gör där i ett av världens högst belånade folk. Ekonomin hade kollapsat.
   Så länge reglerna ser ut som de gör så är det mycket billigare med några extra procent i arbetslöshet jämfört med några extra procent i ränta

   Delete
 15. Först och främst vill jag också tacka Tino för en viktig insats.

  (Jag har dock svårt att förstå vad som är tråkigt med den här diskussionen. Det är fn ett tragiskt ämne, men inte ointressant.)

  Precis som någon annan kommentator påpekade har jag tidigare lyssnat på vad Johan N har haft att säga (även om jag inte hållit med honom i somliga frågor). Nu tvingas jag omvärdera honom eftersom han sänker sig till en nivå som han tidigare (tex DN-Kultur) klagat bittert på.

  Sedan vill jag lägga in en egen reflektion:

  Visst är det konstigt när rödsossar, blåsossar, aftonbladet m fl alla talar om vikten av att inte öka klyftorna i landet - detta i samband med hur pass progressiv inkomstskatten bör vara. Samtidigt är det förkrossande tyst om eventuella "klyftor i samhället" när man talar om invandring, mångkultur osv.

  Visst är det konstigt? Homogenitet som prio ett i ena fallet och homogenitet som skällsord i det andra fallet - i samma land, i samma tid?

  Dessutom, F-ordet som du, Tino, nämde tidigare. Jovisst förstår jag vad du menar. Men det är ju förfärligt att behöva böja sig för smutskastning som metod i det fallet? Lika förfärligt är det när Johan N försöker smutskasta dig.

  Tack igen.

  ReplyDelete
 16. Om du sätter likhetstecken mellan "fri invandring" och "oreglerad invandring", så använder du en annan definition än de politiska partier som förespråkar fri invandring och/eller öppna gränser. Visionen som beskrivs mer eller mindre utförligt i programmen är att EU-reglerna om fri rörlighet (eller motsvarande) ska gälla även globalt, inte att invandringsregleringen ska avskaffas.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Fri invandring är en politisk åsikt som innebär att folk borde få migrera varthelst de vill, utan några substantiella gränser och barriärer.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_invandring

   - Begreppet "fri invandring" är fel, säger Stefan Tornberg, ordförande för Centerpartiet i Luleå.
   http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6721757

   Man håller på att retirera från det förstnämnda

   Delete
  2. Fri invandring är samma sak som fri rörlighet och det kan likaväl innebär ökad utvandring

   Delete
  3. Stor skillnad mellan fri rörlighet och fri invandring, enligt min mening.

   Frankrike utvisade för en tid sedan romer tillbaka till deras deras hemland Rumänien..
   http://www.sydsvenskan.se/varlden/fler-romer-utvisas-fran-frankrike/

   Delete
  4. Vad är det för skillnad på fri rörlighet och fri invandring?

   Delete
  5. Återpublicerar
   Fri invandring är en politisk åsikt som innebär att folk borde få migrera varthelst de vill, utan några substantiella gränser och barriärer.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_invandring
   Fri rörligheten däremot förknippar vi med EU och lägger därmed in dess betydelse.

   Delete
 17. Tino har svarat här:

  http://migro.se/slutreplik-till-tino-sanandaji-av-johan-norberg-fredrik-segerfeldt/

  ReplyDelete
 18. Jag menar såklart att Norberg och Segerfeldt svarat. :)

  ReplyDelete
 19. Very nice website and articles. I will be realy very pleased to visit your website. Now I am found that we actually want. I check your website everyday and attempt to learn something from a blog. Thank you and looking forward to your new submit.

  software drivers download


  ReplyDelete

Google Analytics Alternative